Year: 2020

Yıl: 2020

İSTMALL, İOSB’NİN EN MODERN PROJESİ OLACAK

İkitelli OSB içinde yer alan sanayi sitelerinin birçoğu 80’li yılların ihtiyaçlarına göre inşa edildiklerinden, günümüz şartlarının çok gerisinde kalmış durumdadırlar. İOSB içinde yer alan firmalar, metrekare, tavan yüksekliği, elektrik altyapısı gibi birçok probleme rağmen tam kapasiteye yakın doluluk oranında faaliyet göstermektedir. İSTMALL projesinin yer alacağı arazi, büyük ve yoğun iş nüfusu barındıran Bölgedeki tek boş […]